Menu
Авантура за живеење

Лакталис МК Млекарница ДООЕЛ Битола, има потреба од следната работна позиција​​:

Аналитичар во лабораторија

Реон: Битола

Назив на работно место:

*Аналитичар во Лабораторија (прехранбен технолог или биотехнолог – Технолошко-металуршки факултет, инженер за преработка на анимални производи – Биотехнички факултет, хемичар – ПМФ, Хемиски факултет, биохемичар – ПМФ, Институт за биологија)

Одговорности и задачи: 

 • • Одговара за остварување на резултатите од работењето и реализација на поставените месечни цели на Квалитет
 • • Ги имплементира стандардите на компанијата при извршувањето на обврските, со цел добивање квалитетен краен производ
 • • Навремено и прецизно ги извршува анализите и дава сугестии за подобрување на квалитетот

 

Потребни квалификации:

  • • Задолжително е ВСС: Технолошко-металуршки факултет, Биотехнички факултет, Природно-математички факултет – хемија или биологија (биохемија)
  • • Претходно работно искуство во прехранбена индустрија (3 години) ќе се смета за предност
  • • Познавање на англиски јазик (говорен и пишан)
  • • Познавање на MS Office пакет, особено Excel и Word
  • • Одлични познавања од областа на аналитичка хемија, биохемија и прехранбена микробиологија
  • • Познавања од областа на Контрола на квалитет (HACCP систем, физичко-хемиски и инструментални анализи, микробиологија и сензорска анализа)
  • • Познавања од технологијата на млеко и млечни производи

Прецизни аналитички способности

 • • Прецизни аналитички способности
 • • Добри комуникациски вештини
 • • Организациски способности
 • • Менаџирање со време

 

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии може да ги достават преку контакт формата во прилог.

 

Рок за пријавување: 05.04.2020

Лакталис МК Млекарница ДООЕЛ Битола, има потреба од следната работна позиција​​:

Референт во Откуп на млеко

Реон: Битола

Позиција во организациската структура:

Одговара за остварување на резултатите од работењето и реализација на поставените месечни цели на Одделот за откуп на млеко. Ги имплементира стандардите на компанијата при извршувањето на обврските за делување на терен.

Потребни квалификации:

 • • ВСС: Доктор по ветеринарна медицина, Дипломиран агроном, Дипломиран биотехнолог, фармерска насока
 • • Пожелно претходно работно искуство
 • • Пожелно е искуство во работа со фарми, одгледување и грижа за животни
 • • Подготвеност за работа на терен
 • • Солидно познавање на англиски јазик (говорен и пишан)
 • • Солидно познавање на MS Office пакет, особено Excel и Word
 • • Возачка дозвола Б категорија

 

Одговорности и задачи: 

 • • Познавања од менаџмент на краварски, овчарски и козарски фарми
 • • Познавања во областа на сточарството и одгледувањето на млечни крави, овци и кози
 • • Познавања од областа на исхраната на животните
 • • Отвореност за стекнување на знаења кои се специфични за млечната индустрија
 • • Познавања од областа на производството на сточна храна
 • • Познавања од областа на хигиената на фармата
 • • Добар во комуникација со соработниците и клиентите

 

Ние нудиме: 

 • • Месечни бонуси согласно поставените таргети и КПИ
 • • Реон Битола

 

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии може да ги достават преку контакт формата во прилог.

 

Рок за пријавување: 27.02.2020

Лакталис МК ДООЕЛ Скопје, има потреба од следната работна позиција​:

Бизнис контролер

Место: Скопје и Битола

Позиција во организациската структура:
 • • Дел од контролинг тимот, директно известува на раководителот на контролинг тимот.

Потребни квалификации:

 • • ВСС – Економски факултет (финансии, сметководство и ревизија)
 • • Претходно работно искуство минимум 2 години во финансии/сметководство/контролинг или ревизорска куќа;
 • • Задолжително познавање на англиски јазик (говорен и пишан);
 • • Одлично познавање на MS Office пакет, особено Excel;
 • • Солидно познавање на SAP, ќе се смета за предност;
 • • Возачка дозвола Б – категорија (не е задолжително).

 

Опис на работата: 

 • • Известување: дневно, неделно, месечно за потребите на локалниот и групацискиот менаџмент со однапред дефинирани рокови;
 • • Бизнис мониторинг и контролинг: следење на главните индикатори на бизнис перформансата, навремено антиципирање на трендовите и предлагање на мерки за остварување на поставените бизнис таргети. Еден од клучните предуслови за успешно остварување е тимската работа и меѓусекторска соработка;
 • • Планирање: изработка на едногодишен бизнис план согласно функционалната организација на компанијата, како и интерната методолгија, процедури и процеси;
 • • Отвореност за стекнување на знаења кои се специфични за млечната индустрија.

 

Работно време и место:

 • •Место: Скопје и Битола; Прва смена од 08:00 до 16:00 часот.

 

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Лакталис МК ДООЕЛ Скопје, има потреба од следната работна позиција​

Комерцијалист за ТТ канал

Место: Скопје

Опис на работата:

Одговара за остварување на резултатите од продажбата (волумен) и реализација на поставените дневни и месечни цели за продажба. Ги имплементира стандардите на компанијата при извршувањето на обврските за делување на пазарот.

 

Потребни квалификации:

 • • ССС
 • • Пожелно претходно работно искуство во продажба;
 • • Пожелно е искуство во работа со возила, познавање на дистрибуција и комерцијален пазар;
 • • Б категорија.

 

Одговорности и задачи:

 • • Гарантира постојано прибирање на податоци од сите продажни места во регионот во врска со степенот на продадени, дистрибуирани и присутни производи и презема акции за подобрување на дистрибуцијата и продажбата на дневна основа
 • • Врши амбулантна достава и продажба од комбе
 • • Ја следи дистрибуцијата на производите на конкуренцијата во регионот.
 • • Контактира и соработува со дистрибутери и ги спроведува активностите за подобрување на волуменот на продажба и дистрибуцијата.
 • • Одговара за остварување на целите за продажба на дневна основа.
 • • Врши посета на купувачите кои се наоѓаат на дефинирана листа за продажба и преговара за продажба на определни производи.
 • • Се грижи за целокупниот асортиман кој треба да се испорача следниот ден на купувачите како и за доволна количина на залиха на производи кај купувачот со цел да спречи недостаток на производи во понуда.

 

Ние нудиме:

 • • Месечни бонуси согласно поставените таргети и КПИ

 

Доколку Ваш професионален избор е Продажбата, доколку верувате дека успехот на компанијата најмногу зависи од луѓето, нивната енергија, тимски дух и желба за работа, самостојно и брзо донесувате одлуки, а решавањето на проблемите за Вас претставува предизвик, Ве очекуваме во нашиот тим!

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Рок за пријавување: 31.01.2020

Опис на работата:

Одговара за остварување на резултатите од продажбата (волумен) и реализација на поставените дневни и месечни цели за продажба. Ги имплементира стандардите на компанијата при извршувањето на обврските за делување на пазарот.

 

Потребни квалификации:

 • • ССС
 • • Пожелно претходно работно искуство во продажба/дистрибуција
 • • Пожелно е искуство во работа со возила, познавање на дистрибуција и комерцијален пазар
 • • Б категорија (предност ќе се смета поседување на Ц категорија)

 

Одговорности и задачи:

 • • Гарантира постојано прибирање на податоци од сите продажни места во регионот во врска со степенот на продадени, дистрибуирани и присутни производи и презема акции за подобрување на дистрибуцијата и продажбата на дневна основа
 • • Врши амбулантна достава и продажба од комбе
 • • Ја следи дистрибуцијата на производите на конкуренцијата во регионот.
 • • Контактира и соработува со дистрибутери и ги спроведува активностите за подобрување на волуменот на продажба и дистрибуцијата.
 • • Одговара за остварување на целите за продажба на дневна основа.
 • • Врши посета на купувачите кои се наоѓаат на дефинирана листа за продажба и преговара за продажба на определни производи.
 • • Се грижи за целокупниот асортиман кој треба да се испорача следниот ден на купувачите како и за доволна количина на залиха на производи кај купувачот со цел да спречи недостаток на производи во понуда.

 

Ние нудиме:

 • • Месечни бонуси согласно поставените таргети и КПИ

 

Доколку Ваш професионален избор е Продажбата, доколку верувате дека успехот на компанијата најмногу зависи од луѓето, нивната енергија, тимски дух и желба за работа, самостојно и брзо донесувате одлуки, а решавањето на проблемите за Вас претставува предизвик, Ве очекуваме во нашиот тим!

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Рок за пријавување: 

Лацталис МК Логистика ДООЕЛ Битола има потреба од следната работна позиција

ВОЗАЧИ / ДОСТАВУВАЧИ

За реонот на Штип и Скопје

Позиција во организациската структура:

 • • Достава на роба по претходна нарачка во одреден реон.

 

Опис на работата:

 • • Врши квалитетна и навремена достава на стока;
 • • Преземање на поврат од доставно место;
 • • Грижа за документација;
 • • Грижа и домаќинско однесување спрема возилото и стоката;
 • • Одлична услуга на клиенти, комуникациски и организациски способности и целосна доверливост;
 • • Работа во пријателска и динамична работна средина.

 

Потребни квалификации:

 • • ССС
 • • Пожелно е претходно работно искуство со достава на готови производиво трговска мрежа;
 • • Пожелно е искуство во работа со возила, познавање на дистрибуција и комерцијален пазар;
 • • Задолжително поседување возачка дозвола Ц – категорија.

 

Месечни нето примања во висина од 20.000 до 27.000 денари.

Сите заинтересирани кандидати своите професионални биографии можат да ги испратат преку контакт формата во прилог.

Рок за пријавување: 23.01.2020

Лацталис МК Логистика ДООЕЛ Битола има потреба од следната работна позиција​

СПРЕМАЧИ ВО МАГАЦИН НА ГОТОВ ПРОИЗВОД

За реон Скопје

Опис на работата:

 • • Спремање на роба за утовар
 • • Утовар / Истовар
 • • Прием на роба, складирање
 • • Прием на вратена роба, нејзино селектирање
 • • Чистење и одржување на магацинот

 

Потребни квалификации:

 • • ССС
 • • Претходно работно искуство минимум 2 до 3 години – магацинско работење ќе се смета за предност
 • • Возачка дозвола Ц – категорија ќе се смета за предност

 

*Работа во смени

 

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Рок за пријавување: 

Поради проширување на сопствената дистрибутивна мрежа во регионот на Источна Македонија и отворање на нов логистички центар во Штип, Лацталис МК има потреба од три нови вработувања, на работно место ​

Комерцијалист/Дистрибутер за ТТ канал

Место: Источна Македонија, седиште Штип

Опис на работата:

Одговара за остварување на резултатите од продажбата (волумен) и реализација на поставените дневни и месечни цели за продажба. Ги имплементира стандардите на компанијата при извршувањето на обврските за делување на пазарот.

 

Потребни квалификации:

 • • ССС
 • • Пожелно претходно работно искуство во продажба/дистрибуција
 • • Пожелно е искуство во работа со возила, познавање на дистрибуција и комерцијален пазар
 • • Б категорија (предност ќе се смета поседување на Ц категорија)

 

Одговорности и задачи:

 • • Гарантира постојано прибирање на податоци од сите продажни места во регионот во врска со степенот на продадени, дистрибуирани и присутни производи и презема акции за подобрување на дистрибуцијата и продажбата на дневна основа
 • • Врши амбулантна достава и продажба од комбе
 • • Ја следи дистрибуцијата на производите на конкуренцијата во регионот.
 • • Контактира и соработува со дистрибутери и ги спроведува активностите за подобрување на волуменот на продажба и дистрибуцијата.
 • • Одговара за остварување на целите за продажба на дневна основа.
 • • Врши посета на купувачите кои се наоѓаат на дефинирана листа за продажба и преговара за продажба на определни производи.
 • • Се грижи за целокупниот асортиман кој треба да се испорача следниот ден на купувачите како и за доволна количина на залиха на производи кај купувачот со цел да спречи недостаток на производи во понуда.

 

Ние нудиме:

 • • Месечни бонуси согласно поставените таргети и КПИ

 

Доколку Ваш професионален избор е Продажбата, доколку верувате дека успехот на компанијата најмногу зависи од луѓето, нивната енергија, тимски дух и желба за работа, самостојно и брзо донесувате одлуки, а решавањето на проблемите за Вас претставува предизвик, Ве очекуваме во нашиот тим!

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Лакталис МК ДООЕЛ Скопје, Гази Баба има потреба од следната работна позција​

Бизнис контролер

За реон Скопје

Позиција во организациската структура:
 • • Дел од контролинг тимот, директно известува на раководителот на контролинг тимот

 

Опис на работата: 

 • • Известување: дневно, неделно, месечно за потребите на локалниот и групацискиот менаџмент со однапред дефинирани рокови
 • • Бизнис мониторинг и контролинг: следење на главните индикатори на бизнис перформансата, навремено антиципирање на трендовите и предлагање на мерки за остварување на поставените бизнис таргети. Еден од клучните предуслови за успешно остварување е тимската работа и меѓусекторска соработка
 • • Планирање: изработка на едногодишен бизнис план согласно функционалната организација на компанијата, како и интерната методолгија, процедури и процеси
 • • Отвореност за стекнување на знаења кои се специфични за млечната индустрија

 

Потребни квалификации:

 • • ВСС – Економски факултет (финансии, сметководство и ревизија)
 • • Минимум две години претходно работно искуство
 • • Претходно работно искуство во финансии/сметководстсво/контролинг или ревизорска куќа од две години, ќе се смета за предност
 • • Задолжително познавање на англиски јазик (говорен и пишан)
 • • Одлично познавање на MS Office пакет, особено Excel
 • • Солидно познавање на SAP, ќе се смета за предност
 • • Возачка дозвола Б категорија пожелно, но не задолжително

 

Работно време и место:

 • •Место: Скопје, работно време: прва смена од 08:00-16:00 часот​​

 

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Лацталис МК Логистика ДООЕЛ Битола има потреба од следната работна позиција

Возач / Доставувач

За реон Скопје

Позиција во организациската структура:

 • • Достава на роба по претходна нарачка во одреден реон

 

Опис на работата: 

 • • Врши квалитетна и навремена достава на роба
 • • Превземање на поврат од доставно место
 • • Грижа за документација
 • • Грижа и домаќинско однесување спрема возилото и робата
 • • Одлична услуга на клиенти, комуникациски и организациски способности и целосна доверливост
 • • Работа во пријателска и динамична работна средина

 

Потребни квалификации:

 • • ССС
 • • Претходно работно искуство на достава на готови производи во трговска мрежа ќе се смета за предност
 • • Пожелно е искуство во работа со возила, познавање на дистрибуција и комерцијален пазар
 • • Возачка дозвола Ц – категорија ќе се смета за предност

 

Ние нудиме:

 • • Месечни бонуси согласно поставените таргети и КПИ

 

Сите заинтересирани кандидати можат да аплицираат преку контакт формата во прилог.

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.

Developed by: Total Communication SKP